Blaise Pascal
Si no actúas como piensas vas a terminar pensando como actúas
Blaise Pascal

Frase como imagen

Si no actúas como piensas vas a terminar pensando como actúas